#22 – Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ 1968 Ι

Εντός Εποχής, φύλλο 22 20-4-2008

Κώστας Γαβρόγλου: (Ξανα)συζητώντας την πορεία του εσωτερικού

Τάσος Τρίκκας: Ο πολιτικός και ο οργανωτικός δυισμός του κομμουνιστικού κινήματος

Μάκης Καβουριάρης: Το ανάδελφο κόμμα

Γιάννης Μπανιάς: Σαράντα χρόνια αγώνων: Για την κομμουνιστική ανανέωση και τον σοσιαλισμό

Γράμμα των κρατούμενων αγωνιστών της Αίγινας

Νίκος Βούτσης: Διάσπαση του ’68: μια διαχρονική τραγωδία χωρίς κάθαρση;

Ευτύχης Μπιτσάκης: Η διάσπαση του 1968: Τότε και τώρα

Γιάννης Φελέκης: Μια διάσπαση: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα

Γιάννης Μηλιός: Σηματοδοτεί η διάσπαση του ’68 απλώς μια δεξιά στροφή;

Ανακοίνωση «του Π.Γ.της Κ.Ε του ΚΚΕ» για την κατάσταση στην Τσεχοσλοβακία

Χρήστος Λάσκος: Επαγγελία μιας αδύνατης ανανέωσης;

Advertisements