#44 – ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

Εντός Εποχής, φύλλο_44_19-4-09

Χρυσούλα Στέκα: Ρόζα Λούξεμπουργκ: Πτυχές μιας σημαίνουσας απουσίας

Michael Löwy: Το «επαναστατικό επίκαιρον» της Ρόζας Λούξεμπουργκ

Άλκης Ρήγος: Η επικαιρότητα του … ανεπίκαιρου

Θανάση Τσακίρης: Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και το ποινικό σύστημα

Norman Geras: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα;

Χρήστος Λάσκος: Κατάρρευση του καπιταλισμού;

Ρόζα Λούξεμπουργκ: Η τάξη βασιλεύει στο Βερολίνο

Advertisements