#45 – ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ (Β’ ΜΕΡΟΣ)

Εντός Εποχής, φύλλο_45_10-5-09

Χρήστος Λάσκος: Ρόζα Λούξεμπουργκ

Δημήτρης Μπελαντής: Η γενική απεργία στην Πρωσία: Λούξεμπουργκ κατά Κάουτσκι

Simon Clarke: Από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ μέχρι σήμερα: υποκαταναλωτικές θεωρίες της κρίσης

Τάκης Μαστρογιαννόπουλος: Ρ. Λούξεμπουργκ και πολωνικός σοσιαλισμός: Μια άγνωστη πτυχή

Θανάσης Τσακίρης: Ρόζα Λούξεμπουργκ 1871-1919

Advertisements